ВТОРИ МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Изминаха малко повече от 2 години от въвеждането на задължителната оценка на въздействието в българския нормотворчески процес. В тази връзка представяме втория Доклад с резултатите от мониторинга върху прилагането на задължителната оценка на въздействието в България, изготвен от екип на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, който обхваща всички подлежащи на оценка на въздействието нормативни актове с акцент върху законопроектите, разработени в периода 01.11.2017 – 31.10.2018 г., независимо от това по волята на кой от двата субекта с право на законодателна инициатива по Конституция – Министерски съвет или отделен народен представител те са били разработени и предложени. Макар изначално да бе ясно, че промяната в мисленето и действията на властимащите, в чиято компетентност влиза предлагането и приемането на нормативни актове ще е много трудна, бавна и непостоянна, две години по-късно съпротивата срещу добросъвестното и качественото приложение на механизма на оценката на въздействието е не просто налице, тя е очевидна, открита и неприкрита, особено що се отнася до законопроектите, внасяни от отделните народни представители.