НОВА Е-КНИГА НА АНГЛИЙСКИ, ПОСВЕТЕНА НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО, 2021

Новата електронна книга на английски език, посветена на оценката на въздействието на регулирането можете да откриете  в електронен формат тук: https://ciela.com/e-book-regulatory-impact-assessment.html.

Преди около пет години, България най-накрая пое по пътя на по-доброто регулиране, по който Европейският съюз върви от десетилетия. С близо 10-годишно закъснение от момента, в който държавата ни стана член на Съюза, нашият нормотворчески процес също се „присъедини“ към него, приемайки оценката на въздействието и структурираните обществени консултации като механизми, задължително интегрирани в него.

По този повод през 2017 г. излезе първото цялостно изследване по темата, озаглавено „Оценка на въздействието на регулирането“, на председателя на Центъра за оценка на въздействието д-р Тони Димов.

Новото актуализирано издание от същия автор от средата на 2021 г. прави опит да представи изчерпателно и да концептуализира основните теоретични аспекти на регулаторната реформа в България, в частност на нейните ключови инструменти, каквито са оценката на въздействието на регулирането и обществените консултации в структуриран вид. От позицията на изминалите първи 5 години от началото на регулаторната реформа то се стреми да провери дали регулаторната иновация, наречена „оценка на въздействието“ е сработила, дали е направила нормотворческия процес умен, „готов за бъдещето“ и т.н.