ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАКЕТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКИТЕ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ПРАВА

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

На 30.09.2019 г. Центърът за оценка на въздействието на законодателството и Комисията за защита от дискриминация като партньори по Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд организираха Работна среща – дискусия с представители на администрацията.

На срещата присъстваха доц. Диана Ковачева – Национален омбудсман на Република България, проф. Николай Проданов – заместник министър на правосъдието на Република България с ресор основни права, проф. Ирена Илиева – българският представител в Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа, гости от Министерство на външните работи, комисари и служители от администрацията на Комисията за защита от дискриминация, служители от администрацията на Националния омбудсман, представители на НПО и академичните среди.

В рамките на проявата бяха представени Пакет от предложения за насърчаване на гражданското включване и Практическият механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права, разработени по проекта, които предстои да бъдат публикувани за Национално обсъждане „Гражданското участие в политиките по недискриминация, равенство и защита на основните права“.

Беше постигната основната цел на срещата да се получи принципното одобрение за съдържанието и обхвата от страна на администрацията на направените предложения с изцяло практическа насоченост и да се установят техните нагласи относно тяхното бъдещо приемане и прилагане в ежедневната им работа.

Проект  „Участие на заинтересованите страни в националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

https://www.eufunds.bg/
3
4