ТОНИ ДИМОВ: ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГОТОВ НОРМАТИВЕН АКТ Е БЕЗСМИСЛЕНА

16.09.2016

Предмет на оценка на въздействието не са готовите нормативни актове, а предложенията за публични (наричани още управленски) политики, насочени към разрешаването на проблеми в заобикалящата ни среда или обществените отношения. Това е много важно уточнение, на което ние от Центъра за оценка на въздействието постоянно настояваме, настоявахме и когато проектът на ЗНА се обсъждаше в Парламента, но уви глава втора от него се нарича в нейния финален вариант „Оценка на въздействието на нормативни актове”. Предварителната оценка на въздействието на един готов проект на нормативен акт е безсмислена, предпоставена и предрешена. В държави като нашата, където нормативизмът все не е преодолян, където законът се ползва като основен и главен инструмент за регулиране на всякакви отношения, което е довело до неговото догматизиране и издигане в култ, където роенето на нормативни актове е довело до невиждано по големина и обем законодателство, първите няколко години от своето действие оценката на въздействието има ключова роля на механизъм за регулаторна превенция. Тя трябва да пречи на произволните решения за регулиране на всеки и на всичко чрез правни норми, на волунтаристичното законодателстване, на приемането на закони и изменения за щяло и не щяло. Ако оценката на въздействието бъде прилагана като оценката на въздействието на нормативните актове у нас има риск да бъде лишена от тази си функция, което означава, че очакваният положителен ефект от нея би бил значително ограничен.