ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО БЕШЕ АКЦЕНТ И В ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА КЪМ НС

В своето обръщения към 43-ото Народно събрание от 18 Март 2016 държавният глава Росен Плевнелиев постави изключително силен акцент върху мерките за подобряване на качеството на законодателството и специално по отношение на въвеждането на задължителната оценка на въздействието. Той заяви следното:
„Неведнъж апелирах да се прекрати порочната практика за внасяне в последния момент и без предварително обсъждане на съществени законодателни промени. Благодаря ви, че чухте моя призив за разглеждане на промените в Закона за нормативните актове, за да се въведе задължителна оценка на въздействието. Само чрез публичност, прозрачност и ясни мотиви на предложенията можем да убедим българските граждани, че законодателната власт отчита техните интереси и търси разумния баланс в държавното управление.”