ПРАВИТЕЛСТВОТО НАПРАВИ СЛЕДВАЩА КРАЧКА В ПОСОКА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОВЗ В БЪЛГАРИЯ

На 13 юли 2015 по време на заседанието на Съвета по административна реформа, председателстван от заместник-министър председателя по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова, беше подкрепена още веднъж идеята за практическото въвеждане на задължителната оценка на въздействието на законодателството чрез изменение в Закона за нормативните актове.

„Представеният Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове цели създаването на механизъм, който да подобри качеството на законодателството“, подчерта вицепремиерът Бъчварова. Чрез този способ ще се отговори и на критиките на бизнеса за липса на последователност и предсказуемост на регулаторната политика. На базата на данни от други европейски държави, въвеждането на задължителна оценка на въздействието може да доведе до 40% по-малко промени в законодателството.

По думите на вицепремиера Томислав Дончев, оценката на въздействието и нейното подлагане на обществено обсъждане ще позволи и конкурентост, тъй като дава възможност по време на периода на обществена консултация представители на организации, като тези от НПО сектора, да предложат алтернативна оценка на въздействието и свой анализ. По време на обсъждането, представителите на министерствата подкрепиха предложенията, изработени съвместно от екипа на Бъчварова и този на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с активното участие и подкрепа на експерти от Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

„Това е механизъм, който брани обществения интерес и механизъм, който е антилобистки и антикорупционен“,  допълни вицепремиерът Бъчварова.