ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Интервю на Председателя на Центъра за оценка на въздействието на законодателството пред Bloomberg TV Bulgaria Истинска революция настъпи в българското

Повече

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

На 1 ноември 2016 г. Парламентът прие изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отразяващи

Повече

ТОНИ ДИМОВ: ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГОТОВ НОРМАТИВЕН АКТ Е БЕЗСМИСЛЕНА

16.09.2016 Предмет на оценка на въздействието не са готовите нормативни актове, а предложенията за публични (наричани още управленски) политики, насочени

Повече

ТОНИ ДИМОВ*: ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Интервю  16.09.2016 Г-н Димов, от 4 ноември администрацията и депутатите трябва да внасят всеки законопроект с оценка въздействие. Има ли такава

Повече

НОВО МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО МЕЖДУ ЕП, СЪВЕТА НА ЕС И ЕК

На 13 април 2016 г. Европейската комисия обяви новото Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, сключено между Европейския парламент, Съвета на

Повече

ЗНА, С КОЙТО СЕ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО БЕШЕ ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В Държавен вестник брой 34 от 03.05.2016 г. беше обнародван Законът за нормативните актове, с който се въвежда задължителната оценка на

Повече