НАРЕДБАТА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

На 18 ноември 2016 г. в Държавен вестник беше публикувана Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на

Повече

ТОНИ ДИМОВ*: ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Интервю  16.09.2016 Г-н Димов, от 4 ноември администрацията и депутатите трябва да внасят всеки законопроект с оценка въздействие. Има ли такава

Повече

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕ НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

На 10 Декември 2015 г. Народното събрание прие окончателно новия Закон за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни

Повече

ПРАВИТЕЛСТВОТО РЕШИ ДА ВЪВЕДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА И ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА БЪЛГАРИЯ

На 26 август 2015 г. бе прието решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и

Повече