ЗНА, С КОЙТО СЕ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО БЕШЕ ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В Държавен вестник брой 34 от 03.05.2016 г. беше обнародван Законът за нормативните актове, с който се въвежда задължителната оценка на

Повече