ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ЦЕЛЯЩИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

От средата на месец август 2017 година Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А“ АД, като

Повече