РЕСУРСИ

НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ 2021 г. – ОБОЗНАЧЕНИ ПРОМЕНИ (*.pdf формат)

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ 2020 г. (*.pdf формат)

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ 2019 г. (*.pdf формат)

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (*.pdf формат)

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ОТ 2014 г. (ОТМ.) (*.pdf формат)

НАСОКИ ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ 2017 (*.pdf формат)

НАСОКИ ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ 2015 г. (ОТМ.) (*.pdf формат)

НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ 2009 г. (ОТМ.) (*.pdf формат)

АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА (*.pdf формат)

РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА ИЗИСКВА ФОКУС ОТБЛИЗО И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА БЪРЗИ ОБОРОТИ (*.pdf формат)

 

Публикуваните аналитични разработки са изготвени от Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Използването им е позволено при условие, че бъде посочен техният автор.