ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО СТАНА НА ЕДНА ГОДИНА

Измина една година от въвеждането на оценката на въздействието в българския нормотворчески процес. В тази връзка представяме Доклада с резултатите от мониторинга върху прилагането на задължителната оценка на въздействието в България през първата година от нейното действие. Мониторингът е извършен от екип на Центъра за оценка на въздействието на законодателството и обхваща всички подлежащи на оценка на въздействието нормативни актове с акцент върху законопроектите, разработени в периода 04.11.2016 г. – 31.10.2017 г., независимо от това по волята на кой от двата субекта с право на законодателна инициатива по Конституция – Министерски съвет или отделен народен представител те са били разработени и предложени. Резултатите от него показват че общият брой на изготвените ОВ в рамките на МС и НС е около 365, което означава, че образно казано в държавата във всеки ден от годината се е изготвяла по една оценка. Това дава увереността да се твърди, че регулаторната реформа в България, чийто основен двигател е задължителната оценка на въздействието е започнала и се случва реално.