ДЕПУТАТИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ЗАОБИКАЛЯЙТЕ!!!

Народни представители от Реформаторския блок, ГЕРБ, БСП лява България и Патриотичния фронт дружно решиха да се опитат да заобиколят Закона за нормативните актове (ЗНА), като на 09.12.2016 година внесоха първия проект на изцяло нов закон след промените от ноември 2016 г., наречен Законопроект за старите столици на България. Считано от 04.11.2016 г. в подобни случаи ЗНА изисква извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието и провеждането на обществени консултации.

В случая просто липсват данни, както за извършена цялостна предварителна ОВ, така и за проведени обществени консултации във връзка със законопроекта.

Според нас, това представлява тест на депутатите как би функционирала системата в рамките на българското НС след въвеждането на задължителния механизъм на ОВ и на обществените консултации и дали регулаторната реформа ще действа ефективно или фиктивно.Единственият възможен вариант е системата да покаже, че е непропусклива спрямо подобни опити, т.е. тестът да е несполучлив и този законопроект да бъде оставен без разглеждане от НС до отстраняване на нередностите, така както е предвидено в ЗНА и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.