ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ: ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Имаме повод да празнуваме, защото преди дни бяха приети промените в Закона за нормативните актове, в който обществените консултации и оценката на въздействието на нормативните актове вече стават задължителни, а не пожелателни, както беше досега“, каза д-р Тони Димов на заключителната конференция на 26 април 2016 г. по проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Проектът се изпълнява от нашите колеги от Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители.

Обществените консултации са основополагащият механизъм, създаващ необходимия набор от условия и гаранции за упражняването на правото на участие на гражданите във вземането на решения от държавните институции. Независимо от начина, по който гражданите участват в обществените консултации – лично или като част от организации на гражданското общество, или бизнес структури, те винаги играят позитивна роля, правейки публичните институции по-прозрачни и отчетни пред обществото и придавайки по-голяма легитимност на решенията, които се взимат.

На заключителната конференция беше представен Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.  и бяха  връчени годишни награди за проведени по европейските стандарти обществени консултации.  Министерството на информационните технологии и съобщенията получи голямата награда за най-висок стандарт при провеждане на обществени консултации. Наградата прие заместник-министър Антон Гинев, който пожела на екипа, изпълнил проекта да продължи успешно да мотивира гражданското общество да участва в законодателния процес. Отличия получиха и администрациите на двамата вицепремиери – по коалиционна политика и държавна администрация г-жа Румяна Бъчварова и по европейските фондове и икономическата политика, съответно за провеждане на консултация при спазване на най-високи стандарти и за най-много получени и взети предвид предложения по един проект. Министерството на труда и социалната политика получи приз за използване на най-разнообразни начини на консултиране. Община Джебел бе отличена за наличие на собствени стандарти за обществени консултации. Антинаградата за най-непрозрачна администрация „Желязно перде“ бе присъдена на Министерството на културата.