ПАРЛАМЕНТЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ В ЗНА, С КОИТО СЕ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

На своето редовно заседание на 20 април 2016 г.  Парламентът прие на второ четене ЗИД на Закона за нормативните актове, с който за първи път в българския законодателен процес се въвежда задължителната оценка на въздействието на законодателството. Законопроектът беше внесен от Министерски съвет през септември 2015 г.

На 20 април 1876 , точно преди 140 години, избухва Априлското въстание. 20 април 2016 г. е не по-малко историческа дата за България. С приемането на ЗНА се поставя началото на нова ера във вземането на решения по регулиране у нас, като се въвежда задължителната оценка на въздействието, провеждането на задължителни обществени консултации със заинтересованите страни и предварителен преглед за съответствие на предложенията за нормативни актове с Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека. Това е основата на една истинска регулаторна реформа, чакана повече от 25 години.