ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОВЗ БЕ ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На 01 септември 2015 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове бе внесен в Народното Събрание. Той има за цел усъвършенстване на процеса по изготвяне, съгласуване и приемане на нормативните актове чрез въвеждането на института на оценката на въздействието.  Припомняме, че той беше разработен с активното участие и застъпничество на експертите от Центъра за оценка на въздействието на законодателството.

Целият текст на законопроекта можете да откриете тук.