ПРОЕКТЪТ НА ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, КОЙТО УРЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОВЗ БЕШЕ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОТ ПРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАРЛАМЕНТА

На 16 септември 2015 г. Комисията по правните въпроси в 43-то Народно събрание прие на първо гласуване законопроект за изменение

Повече