НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕ НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

На 10 Декември 2015 г. Народното събрание прие окончателно новия Закон за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни

Повече