ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 – 2014

Публикуваме Доклада за политиката по наркотиците в България 2009 – 2014 г., изработен през 2015 г. от Центъра за оценка на въздействието на законодателството по поръчка на Фондация „Инициатива за здраве“.

 „Оценка на социално-икономическата ефективност на политиката по наркотиците в България за периода 2009-2014 г.“