ПРОГРАМАТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ БЕШЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА

Точно преди Великден бе дадено началото на програмата за следдипломна квалификация по Оценка на въздействието, която се реализира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Института по публична администрация.

Програмата бе официално открита от доц. Татяна Томова, ръководител на катедра „Публична администрация” към Философския факултет на Софийския университет и от г-н Павел Иванов – изпълнителен директор на Института по публична администрация. Двамата акцентираха върху необходимостта от извършването на подобни обучения, както и върху факта, че това е първата официална специализирана обучителна програма по оценка на въздействието в България, която е открита за всички, които проявяват интерес по темата, но има като своя основна целева група служителите от държавната администрация.

Програмата предлага разширено професионално обучение в теоретичните и практическите аспекти на оценката и анализа на политики в контекста на промените в българското законодателство, свързани с налагането на оценката на въздействието като механизъм за постигане на по-добро регулиране. Тя има подчертано интердисциплинарен и практически характер, като лекторите са представители на държавната администрация, академичния сектор и НПО.

Първата група обучаеми включва над 20 държавни служители и експерти в различни области. Всички обучения се провеждат с любезното съдействие на Софийския университет в учебния кампус на Философския факултет на катедра Публична администрация, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството е представен от своя председател Тони Димов, който е лектор по темата предварителна и последваща оценка на въздействието на регулирането.

Пълният текст на програмата с описание на отделните курсове може да откриете тук.