КОНФЕРЕНЦИЯ НА KОМИТЕТА ЗА РЕГУЛАТОРЕН КОНТРОЛ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 20 март 2017 г. в централата на Европейската комисия в Брюксел се проведе Конференцията за  представяне на доклада за първата година от работата на Комитета за регулаторен контрол. Конференцията бе открита от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс с ресор по-доброто регулиране в ЕС. Във встъпителното си слово той подчерта значимостта и необходимостта от по-доброто регулиране и отчете постигнатите успехи в налагането на по-доброто регулиране като начин на работа в Европейската комисия, като отбеляза, че е необходимо допълнително усъвършенстване в сферата на обществените консултации, както и разработването на рамка за мониторинг на самата политика за по-добро регулиране и провеждането на неин преглед през 2018 г. Като основно предизвикателство г-н Тимерманс посочи „кризата на доказателства и факти“, дължаща се на все по-налагащите се нагласи в обществото на глобално ниво, че при сблъсък между емоции и факти, емоциите печелят. Това налага необходимостта от нов начин на комуникация на комплексните научни анализи, извършвани при по-доброто регулиране, за да бъдат убедени скептичните граждани в тяхната полза. Приветствено слово изнесе и председателят на Комитета за регулаторен контрол г-жа Анн Буше.

В първия панел бе разгледано актуалното състояние на оценката на въздействието като инструмент на по-доброто регулиране. Презентации по темата изнесоха генералният директор на Службата на ЕП за парламентарни изследвания г-н Антъни Тийсдейл, ръководителят на Отдела за регулаторна политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие г-н Николай Малишев и други.

Вторият панел бе посветен на основаната на доказателства оценка на въздействието. Панелът бе ръководен от председателя на Националната служба за нормативен контрол на Германия г-н Йоханес Лудевих, а панелисти бяха г-жа Трейси Браун, директор на ‘Sense about Science’ – благотворителна организация, която насърчава разбирането и използването на научни доказателства и се бори с погрешната им интерпретация, д-р Клаудио Радаели,  преподавател по политически науки и политическа икономия, директор на Центъра за европейско управление в Университета на Екзитър и други.

Заключителната дискусия бе посветена на предизвикателствата в практиката по извършване на регулаторен контрол. Кратки изложения направиха г-жа Анн Буше – председател на Комитета за регулаторен контрол, проф. Жирина Жилкова – председателя на Комитетът за оценката на въздействието на регулирането в Чехия и други. Конференцията бе закрита след кратко слово на г-н Жан-Ерик Паке – заместник-генерален секретар на Европейската комисия, отговарящ за по-доброто регулиране и координирането на политиките (икономическо управление, вътрешен пазар и конкуренция, ефикасност на ресурсите и заетост, образование и социални политики).

Представители на Центъра за оценка на въздействието на законодателството имаха удоволствието да бъдат част от конференцията по специална покана на Секретариата на Комитета за регулаторен контрол.