ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО СТАРТИРА НАЦИОНАЛНОТО ОБСЪЖДАНЕ NGOREFINE

NGOREFINE е обществена консултация, посветена на мерките, целящи подобряване на правната и финансовата рамка на НПО в България и се реализира по Проект „ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Цялата информация за обсъждането е публикувана и ще бъде постоянна актуализирана на Платформата за подобряване на правната и финансовата рамка на НПО – NGOREFINE (www.ngorefine.bg).