ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ С ЕКПЧ И ПРАКТИКАТА НА ЕСПЧ

На 8, 10 и 11 юни 2015 г. в централната сграда на БАН се проведоха поредица от публични събития с участието на експерти на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, посветени на публичното на предложенията за изграждане на национален Механизъм за предварителен преглед на съответствието на нормативни актове с Европейската конвенцията по правата на човека и практиката на Европейския съд по правата за човека с почетен домакин акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН.

След представянето на доклада на 10 и 11 юни 2015 г. бяха проведени обучения за представителите на централната изпълнителна власт – юристи и специалисти от различни министерства и държавни институции ангажирани с изработването на законопроекти – по практическото прилагане на Механизма.