ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОВЗ ИЗГОТВИ ПЪРВАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ОФИЦИАЛНО ВЪЗЛОЖЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 г.

Центърът за ОВЗ изготви пълна предварителна оценка на въздействието на политиката на българското правителство, насочена към промяна на нормативната уредба, регулираща отношенията в областта на управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Оценката беше изцяло приета от правителството и послужи за доказателствена основа при вземането на решението за предлагане на Проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, който беше обявен официално от вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на 01.07.2015 г.

Пълният текст на оценката може да бъде намерен тук: RIA-REPORT-ZUSESIF