ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДПРИЕ РЕАЛНИ СТЪПКИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В БЪЛГАРИЯ

В началото на м. юли 2015 г. на Официалния портал за обществени консултации на МС  беше обявена обществена консултация по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, с който се предлага усъвършенстване на процеса по изготвяне, съгласуване и приемане на нормативните актове чрез въвеждането на механизма за оценката на въздействието на законодателството като инструментариум за подпомагане на процеса на вземане на решения и за подобряване качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на политиките.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството беше активен участник в целия процес по изготвянето на Концепцията за въвеждане на ОВЗ в НС и МС и при разработването на предложенията за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Вдъхновен от предприетите реални стъпки от Правителството, Центърът за ОВЗ разработи и цялостната предварителна оценка на въздействието от въвеждането на ОВЗ в България, която придружава законопроекта.

Цялата информация, свързана с обществената консултация може да бъде открита тук.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1735.

Изготвената от нас цялостна предварителна ОВЗ от въвеждането на ОВЗ може да намерите тук.