ПРОЕКТЪТ НА ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, КОЙТО УРЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОВЗ БЕШЕ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОТ ПРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАРЛАМЕНТА

На 16 септември 2015 г. Комисията по правните въпроси в 43-то Народно събрание прие на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове № 502-01-74, внесен от Министерски съвет, който предвижда цялостно въвеждане на механизма на оценката на въздействието като задължителен по отношение на проектопредложенията за промени в законодателството както от изпълнителната власт, така и от отделни народни представители.

Новината звучи обнадеждаващо на фона на стряскащите данни за българското законодателство, публикувани два дни по-рано на 14 септември 2015 г. в „Изследване на законодателната дейност на 43-то Народно събрание”, изготвено от екипа на Националния център за изучаване на общественото мнение.

Изследването обхваща всички законопроекти около 280 на брой, официално внесени в деловодството на 43-то Народно събрание от началото на мандата му.

Само 5% от мотивите на тези законопроекти отговарят напълно на всички изисквания за съдържанието на мотивите, заложени в Закона за нормативните актове.

При 95% от внесените законопроекти не са провеждани изследвания на ефективността или последваща оценка на въздействието на съществуващата законова уредба в областта на интервенция.

В мотивите на едва 7% от внесените в 43-то Народно събрание законопроекти е посочена информация за проведени публични консултации или обсъждания, организирани от вносителя, за да определи проблемите и причините, налагащи приемането на законопроекта.

В мотивите на едва 14% от всички законопроекти са налице цели, причини и финансови средства, необходими за прилагането на новата законова уредба.

Пълният текст на изследването може да бъде открит на достъпно на http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/20150915052617Evrovesti_28_2015.pdf.