НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕ НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

asdНа 10 Декември 2015 г. Народното събрание прие окончателно новия Закон за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със закона се регламентират редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции, посочва се в съобщението на Министерския съвет.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството беше пряк участник в процеса по обсъждането и разработването на закона, като по поръчка на българското правителство  в средата на годината изготви Пълна предварителна оценка на въздействието на Политиката на българското правителство, насочена към промяна на нормативната уредба, регулираща отношенията в областта на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.