ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“

На 13 декември 2019 г. в София се проведе заключителна национална среща за представяне на Пакета от предложения за насърчаване

Повече