Д-р Тони Димов пред Анна Заркова от „Труд”: „Пази ни, Боже, ако в новия 45-и парламент законите се правят по наш’та система 4-4-2“

„При случайния подбор на депутати, законодателният брак не е случаен“. Народните представители в новия парламент трябва да възстановят престижа му

Повече

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“

На 13 декември 2019 г. в София се проведе заключителна национална среща за представяне на Пакета от предложения за насърчаване

Повече